Πρόγραμμα Jean Monnet «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»

Τίτλος: Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Έναρξη: 01-09-2016 – Λήξη: 31-08-2018
Κωδικός Αριθμός Έργου: 575175-EPP-1-2016-1-EL-EPPJMO-PROJECT
erasmus+Πρόγραμμα: Erasmus +
Βασική Δράση: Δραστηριότητες Jean Monnet
Είδος Δράσης: Έργο Jean Monnet


Περιγραφή

Η ιδέα του προγράμματος «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» προέκυψε λόγω (1) της ανάγκης αλληλεπίδρασης των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και να εντοπίσουν νέα ερωτήματα που αφορούν τα θεμελιώδη ζητήματα που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των πολιτών σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία, και (2) της υποχρέωσης των ερευνητών και των ακαδημαϊκών να προωθήσουν και να ενισχύσουν τη γνώση σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, καθώς και να επαναπροσδιορίσουν τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ουσία της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, υπό το πρίσμα της αύξησης ακραίων συναισθημάτων και τάσεων στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η αύξηση του ενδιαφέροντος και η βελτίωση των γνώσεων στο επιστημονικό πεδίο των Ευρωπαϊκών σπουδών, ιδίως όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, προκειμένου να προετοιμαστούν η νέα γενιά επιστημόνων, επαγγελματιών και νομοθετών.
(β) Η ενθάρρυνση της έρευνας και του διαλόγου στο επιστημονικό πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως σε αυτό της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ε.Ε.
(γ) Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις πρόσφατες εξελίξεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε.

Οι στόχοι του προγράμματος αναμένεται να επιτευχθούν με:
(1) Την εισαγωγή νέων διδακτικών δραστηριοτήτων και εργαλείων αυτοδιδασκαλίας με σκοπό την προαγωγή μιας δραστήριας ιθαγένειας.
(2) Την εξειδικευμένη έρευνα σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
(3) Την οργάνωση εκδηλώσεων όπως διασκέψεις, στρογγυλές τράπεζες κτλ., οι οποίες θα προάγουν τον επιστημονικό διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών και την ακαδημαϊκή σκέψη.
(4) Τη δικτύωση, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με άλλους θεσμικούς φορείς.
(5) Την εφαρμογή μιας στρατηγικής ευρείας διάδοσης. Όλα τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα στο κοινό.


 Δραστηριότητες – Εκδηλώσεις

– Ημερίδα: EU and Southeastern Europe: Democracy and Human Rights challenges [16/12/2017]

– Ημερίδα: Θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: οι πυλώνες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης [8/12/2017]

Σεμινάριο: Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”  [20-23/11/2017]

– Διάλεξη: Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο” [28/6/2017]

Συνέδριο: Διαστάσεις του Προσφυγικού Ζητήματος και της Ανθρωπιστικής Κρίσης – Διάλογος για τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας” [3/4/2017]

– Διάλεξη: Εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το φως της πρόσφατης προσφυγικής κρίσης[2/11/2016]

Ημερίδα: “Προαγωγή και προστασία ευάλωτων ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Διεκδικώντας την Ισότητα” [9/3/2018]

 

 

erasmus+