Βιβλιοθήκη

Το Ίδρυμα διαθέτει μια συνεχώς εμπλουτιζόμενη συλλογή βιβλίων διεθνούς δικαίου, Ευρωπαϊκού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών κλάδων (ήδη περίπου 5.500 τόμοι), δωρεά της ιδρύτριας, Ομότιμης Καθηγήτριας Καλλιόπης Κούφα, Προέδρου του Ιδρύματος. Οι τίτλοι, οι οποίοι επί του παρόντος καταγράφονται, θα αποτελέσουν μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες αναφοράς στη Θεσσαλονίκη.