Διοικητικό Συμβούλιο

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

  • Κούφα Καλλιόπη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδρύτρια και ισόβια Πρόεδρο του Ιδρύματος
  • Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος
  • Στεφανίδη Ιωάννη, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γραμματέας του Ιδρύματος
  • Γκλαβίνη Παναγιώτη, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Κωνσταντινίδη Αριστοτέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Λέντζη Δημοσθένη, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Παζαρτζή Φωτεινή, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Περγαντή Βασίλη, Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Στάγκο Πέτρο, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • Στεφανίδη Ιωάννη, Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γραμματέας του Ιδρύματος