Προηγούμενες Εκδηλώσεις

Το Ίδρυμα έχει οργανώσει από την ίδρυσή του σειρά εκδηλώσεων και επιστημονικών ημερίδων τόσο πάνω σε ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, όσο και πάνω σε ζητήματα γενικότερου ακαδημαϊκού και διεπιστημονικού ενδιαφέροντος. Ως σήμερα έχει διοργανώσει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

 1. Νομικές διαστάσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, Ημερίδα – Μάιος 2013
 2. Μετανάστευση και Δίκαιο: εθνικές και διεθνείς διαστάσεις , Ημερίδα – Μάιος 2014
 3. Η Κρίση στην Ουκρανία: όψεις διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων, Ημερίδα Κομοτηνής – Απρίλιος 2014
 4. Πρόσφυγες και Άσυλο: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Ημερίδα – Φεβρουάριος 2014
 5. 100 Χρόνια από Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Ημερίδα – Δεκέμβριος 2014
 6. Νίκος Τσαγκουριάς, Διάλεξη με θέμα “Κυβερνοπόλεμος” – Ιανουάριος 2015
 7. Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Διάλεξη με θέμα “Τα μέτρα λιτότητας που καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων υπό το φως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης” – Μάιος 2015
 8. Δημόσιο Χρέος και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ημερίδα – Δεκέμβριος 2015
 9. Κωνσταντίνος Υφαντής, Διάλεξη με θέμα “Η Ελλάδα και η Τουρκία στην εποχή της στρατηγικής αβεβαιότητας” – Μάρτιος 2016
 10. Το προσφυγικό ζήτημα και η εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε. Τουρκίας, Ημερίδα – Μάιος 2016
 11. Ιωάννης Παπαγεωργίου, Διάλεξη με θέμα “Άσυλο και τη Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση” -Νοέμβριος 2016
 12. Διαστάσεις του Προσφυγικού Ζητήματος και της Ανθρωπιστικής Κρίσης – Διάλογος για τα Δικαιώματα των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας,  Monnet Project “Discourses on European Union and Human Rights”)-3 Απριλίου 2017
 13. Fausto Pocar, Διάλεξη με θέμα “Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο”-28 Ιουνίου 2017
 14. Ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Σεμινάριο-20-23 Νοεμβρίου 2017
 15. Θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: οι πυλώνες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης-8 Δεκεμβρίου 2017
 16. “STOP TERRORISM”: Τρομοκρατία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Χρήση Βίας, Επιστημονική Ημερίδα-7 Νοεμβρίου 2019
 17. Τεχνητή Νοημοσύνη και Κανονιστικές Προκλήσεις: Διεθνείς και Συγκριτικές Νομικές Προκλήσεις, Συνέδριο-1-2 Απριλίου 2021
 18. Η ευθύνη της ΕΕ στο διεθνές σύστημα: Βασικές αρχές – Συνέδριο Μάιος 2021
 19. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές – Διήμερο συνέδριο Νοέμβριος 2021