Διδάσκοντες Καθηγητές και Πρόγραμμα

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 8α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης με θέμα Γυναίκες, Φύλο και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μαθήματα θα γίνουν με υβριδική μορφή (δυνατότητα παρακολούθησης εκ του σύνεγγυς στη Θεσσαλονίκη ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom) από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 ως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.

Το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) έχει σημειώσει σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της νομικής αναγνώρισης της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό την επίδραση του φεμινιστικού κινήματος καθώς και των ποικίλων φεμινιστικών θεωριών, θεωριών του φύλου και queer θεωριών, που αμφισβητούν διαρκώς την επικρατούσα εννοιολόγηση του ΔΔΑΔ, τα δικαιώματα των γυναικών κατοχυρώθηκαν και ενσωματώθηκαν τόσο στο ΔΔΑΔ όσο και στην πράξη, ενώ εδραιώθηκαν και στη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων και των οιονεί δικαστικών οργάνων. Η έννοια του φύλου (ανα)διαμορφώνει αδιαλείπτως το ΔΔΑΔ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη χρόνια εμπεδωμένη δυαδική αντίληψη. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ευρύτατο χάσμα μεταξύ του δικαίου και των βιωματικών εμπειριών δισεκατομμυρίων γυναικών, ατόμων που δεν ακολουθούν τις κοινωνικές νόρμες του φύλου και άλλων καταπιεσμένων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο. Τεράστιες προκλήσεις συνεχίζουν να τίθενται όχι μόνο στην αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών επιταγών, αλλά κυρίως στην άρση των στερεοτύπων των φύλων, ιδίως σε μέρη όπου κυριαρχούν οι παραδοσιακές θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται από τις διαρκείς αντιδράσεις που εγείρονται κατά του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, των σεξουαλικών και άλλων μειονοτήτων καθώς και της έμφυλης δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα θερινά μαθήματα με θέμα “Γυναίκες, Φύλο και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” αποσκοπούν στην αποτίμηση της θεωρίας και της πράξης στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των διάφορων τρόπων με τους οποίους η έννοια του φύλου αλληλεπιδρά με το ΔΔΑΔ. Σε αυτή την κατεύθυνση, ορισμένοι από τους πιο διακεκριμένους μελετητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φεμινιστές νομικούς θα παραδώσουν διαλέξεις και σεμινάρια σχετικά με τις θεωρίες του φύλου και τις φεμινιστικές νομικές θεωρίες, το δίκαιο, την πρακτική και τις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με την ισότητα και την απαγόρευση διακρίσεων, την έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας και της εμπορίας ανθρώπων, ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το φύλο, τη σωματική αυτονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο, τη θρησκεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών και την κατάσταση των μεταναστών οικιακών εργαζομένων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο ΔΔΑΔ καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οικογενειών.

Η διευθύντρια και ο διευθυντής σπουδών των 8ων Θερινών Μαθημάτων είναι οι:

Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Η λίστα των διδασκόντων/διδασκουσών καθηγητών/καθηγητριών που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους μέχρι στιγμής περιλαμβάνει  μεταξύ άλλων τους/τις (οι τίτλοι των διαλέξεων είναι προσωρινοί):

Keynote – Opening Ceremony

Judge Hilary Charlesworth (Judge of the International Court of Justice)

Lectures

Aristoteles Constantinides (Associate Professor of International Law and Human Rights, University of Cyprus)

“Introduction to Gender and International Human Rights Law”

Felipe Gómez Isa (Professor of Public International Law, University of Deusto)

“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women”

Lina Papadopoulou (Professor of Constitutional Law, Aristotle University of Thessaloniki | Holder of the Jean Monnet Chair in European Constitutional Law and Culture) & Aspasia Tsaousi (Associate Professor of Sociology of Law, Aristotle University of Thessaloniki)

“Gender Equality and Non-discrimination”

Vladislava Stoyanova (Associate Professor of Public International Law, Lund University)

“Domestic Violence and Human Trafficking as Violations of the European Convention on Human Rights”

Natasa Mavronicola (Professor of Human Rights Law, University of Birmingham)

“Gender-based Violence as a Violation of Human Rights

Tina Stavrinaki (Assistant Professor of Human Rights and International Law, Utrecht University | Vice-Chairperson of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination | Rapporteur on the General Recommendation on racial discrimination and the right to health)

“Gender-based Discrimination and Hate Crimes”

Anna-Maria Konsta (Assistant Professor of Comparative Law, Aristotle University of Thessaloniki)

“Gender and Social Rights”

Andreas Ziegler (Professor of International Law, University of Lausanne)

“Sexual Orientation, Gender Identity and IHRL”

Alina Tryfonidou (Professor of European Law at Neapolis University Pafos | Visiting Professor of Law at the University of ReadingLaw Faculty, Istanbul Bilgi University)

“Sexual orientation and gender identity in European Family Law”

Samia Bano (Reader in Law, SOAS University of London)

“Gender, Religion and Human Rights”

Sharon Cowan (Professor of Feminist and Queer Legal Studies, University of Edinburg)

“Feminist Legal Theory and Human Rights”

Nikoletta Pikramenou (Senior Researcher, Center for Figurational Studies, University of Warsaw | Legal Expert, Intersex Greece)

“Human Rights of Intersex Persons”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για την αφίσα και το φυλλάδιο των μαθημάτων πατήστε εδώ και εδώ.

Subscribe to our Newsletter or Like us on Facebook to receive updates on the 2023 Thessaloniki Summer Course & the Foundation’s other activities. If you encounter difficulties when opening summer course webpages, please contact us on: [email protected]