Εκδόσεις

Το Ίδρυμα δραστηριοποιείται υποστηρίζοντας τη δημοσίευση επιστημονικού έργου στους τομείς του διεθνούς δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών σχέσεων, της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων συναφών κλάδων.


 

1. Μία πρώτη δράση αφορά στη δημοσίευση των εισηγήσεων ορισμένων επιστημονικών εκδηλώσεων του Ιδρύματος σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

  • Αναδημοσίευση από τον Αρμενόπουλο (τ. 68, 2014) των εισηγήσεων της πρώτης επιστημονικής εκδήλωση του Ιδρύματος πάνω στις “Νομικές Διαστάσεις της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης” – Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Αρμενόπουλου για την άδεια αναδημοσίευσης των εισηγήσεων.

 

2. Μία δεύτερη δράση αφορά στην έκδοση μονογραφιών και συλλογικών τόμων σε συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους

  • cover-metanasteusi kai dikaioΖάικος Ν. (Επιμ.), Μετανάστευση και Δίκαιο, Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη, 2017. Συμβολές: Καϊάφα-Γκμπάντι Μ., Μαγκλιβέρας Κ., Μαντζούφας Π., Παπαγεωργίου Ι., Κτιστάκις Γ., Λαμπίρη Ι., Παπασταυρίδης Ε., Χατζηνικολάου Ν., Γαλατσοπούλου Φ.