Έρευνα

Το Ίδρυμα στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. Σχετικές προτάσεις είναι καλοδεχούμενες.

Το Ίδρυμα θα επιδιώξει επίσης την παροχή νομικής υποστήριξης με τη μορφή γνωμοδοτήσεων και νομικών υπομνημάτων στους τομείς του δημοσίου διεθνούς δικαίους και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τέλος, το Ίδρυμα φιλοδοξεί να συνεισφέρει στον επιστημονικό διάλογο μέσα από την καθιέρωση μίας Σειράς Κειμένων Εργασίας και να αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα στους τομείς δράσης του.