Αιτήσεις Συμμετοχής

Γενικές Πληροφορίες 

1. Συμβουλευθείτε τις προθεσμίες για την αίτηση και τα δίδακτρα. Εκμεταλλευτείτε το μειωμένο κόστος συμμετοχής της αρχικής προθεσμίας.

2. Κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε εάν κάνετε αίτηση για υποτροφία ή/και για συμμετοχή στις εξετάσεις για το Δίπλωμα σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε υποτροφία ή να λάβετε μέρος στις εξετάσεις. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχετε τα τυπικά προσόντα. Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής μαζί με το βιογραφικό σας (με κατάλογο των δημοσιεύσεών σας) στο summercourses@koufafoundation.org.

3. Σε περίπτωση που κάνετε αίτηση για υποτροφία, ζητήστε από δύο άτομα να υποβάλουν συστατικές επιστολές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες στο summercourses@koufafoundation.org.

4. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε δείτε παρακάτω.

 

Προθεσμίες αιτήσεων και δίδακτρα  

Αιτήσεις για τα Θερινά Μαθήματα του 2020 γίνονται δεκτές από την 1 Φεβρουαρίου 2020.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, την οποία θα  επισυνάψουν και θα αποστείλουν μαζί με το βιογραφικό τους στο email summercourses@koufafoundation.org. Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το βιογραφικό τους ανεξάρτητα από το αν κάνουν αίτηση για υποτροφία ή/και το Δίπλωμα Μαθημάτων.

Θα υπάρξουν δύο προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων, όπως δείχνει και ο ακόλουθος πίνακας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μπορείτε να απευθύνετε το αίτημα σας για υποβολή αίτησης στο email summercourses@koufafoundation.org. Η Οργανωτική Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα σας.

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Αποστολή απάντησης για την αίτηση και για τη λήψη υποτροφίας Ύψος διδάκτρων και προθεσμία πληρωμής Προθεσμία για άσκηση δικαιώματος απόσυρσης από τα μαθήματα

A. Προθεσμία για μειωμένα δίδακτρα

31 Μαρτίου 2020

10 Απριλίου 2020 250€
ως τις
20 Απριλίου 2020

Δικαίωμα απόσυρσης ως την 30 Απριλίου 2020 και επιστροφή 100 ευρώ.

Για απόσυρση μετά τις 30 Απριλίου 2020, δεν θα γίνεται επιστροφή.

B. Τελική προθεσμία 31 Μαϊου 2020 10 Ιουνίου 2020 300€
ως τις
20 Ιουνίου 2020

Καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση απόσυρσης

 A. Προθεσμία για μειωμένα δίδακτρα: Για τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν την αίτησή τους ως τις 31 Μαρτίου 2020, το ύψος των διδάκτρων θα ανέρχεται στα 250 ευρώ. Η απάντηση ως προς το αν έγιναν δεκτοί ή όχι και ως προς το εάν θα λάβουν υποτροφία ή όχι (εφόσον ζήτησαν υποτροφία) θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ως τις 10 Απριλίου 2020. Εφόσον έχουν γίνει δεκτοί θα πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα ως τις 20 Απριλίου 2020. Σε περίπτωση απόσυρσής τους μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, θα τους επιστραφούν 100 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μετέπειτα απόσυρσης, δε θα γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων.

B. Τελική προθεσμία: Ως τελική προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής ορίζεται η 31η Μαϊου 2020 και τα δίδακτρα ανέρχονται σε 300 ευρώ. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail για την τύχη της αίτησής τους (εφόσον έχουν κάνει αίτηση για υποτροφία και για την αίτηση αυτή) μέχρι τις 10 Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση που έχουν γίνει δεκτοί θα πρέπει να πληρώσουν τα δίδακτρα ως τις 20 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση απόσυρσης, δεν προβλέπεται επιστροφή των διδάκτρων.

Τα δίδακτρα καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα εγγραφής, τη συμμετοχή και παρουσία στα μαθήματα, το υλικό που θα διανεμηθεί και τη βεβαίωση συμμετοχής (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτή). Αντίθετα, ΔΕΝ καλύπτουν τη διαμονή, τα έξοδα μετακίνησης από και προς τη Θεσσαλονίκη και τα γεύματα. Για τις προγραμματισμένες εκδρομές (προαιρετική συμμετοχή), προβλέπεται ένα μικρό επιπλέον ποσό (περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού θα ανακοινωθούν αργότερα).

Για τη συμμετοχή στα θερινά μαθήματα απαιτείται τόσο η αποδοχή της αίτησης από το Ίδρυμα όσο και η πληρωμή των διδάκτρων μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο ηλεκτρονικά. Φόρμες Αίτησης που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή που στέλνονται ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στην Αίτηση Συμμετοχής θα χρησιμοποιηθεί για όλες σας τις επαφές με το Ίδρυμα αναφορικά με τα Θερινά Μαθήματα του 2020. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το e-mail σας λειτουργεί και να το επισκέπτεσθε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις.


Πληροφορίες για την πληρωμή των διδάκτρων 

Η πληρωμή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του Ιδρύματος. Αναλυτικές πληροφορίες θα αποστέλλονται στους αιτούντες κατά τη λήψη θετικής απάντησης συμμετοχής στα Θερινά Μαθήματα 2019.


Πληροφορίες για βίζα

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι αν δεν είστε υπήκοος μίας χώρας της ΕΕ ή του ΕΟΧ μπορεί να χρειάζεστε βίζα για να έρθετε στην Ελλάδα για τα Θερινά Μαθήματα. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εάν χρειαστεί να συμπεριλάβετε μία επιστολή πρόσκλησης από το Ίδρυμα για τα Μαθήματα στην αίτηση για βίζα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

 

Υποτροφίες

Το Ίδρυμα επιδιώκει να προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε ορισμένους αιτούντες, μόνο εφόσον είναι υπήκοοι χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ ή τον ΟOΣΑ και είναι κάτοχοι πτυχίου νομικής κατά τοn χρόνο αίτησης.

Η αίτηση για υποτροφία θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής στα Μαθήματα. Θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές που θα αποσταλούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των θερινών μαθημάτων (summercourses@koufafoundation.org) μέσα στις προθεσμίες για την αίτηση συμμετοχής.

Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των συστατικών επιστολών:

Ο συντάκτης της κάθε συστατικής επιστολής θα πρέπει να δηλώσει στην επιστολή το πλήρες όνομά τους, τον τίτλο του, τον εργοδότη του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η συστατική επιστολή μπορεί να είναι στα Ελληνικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά. Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον συντάκτη και να σταλεί από τον ίδιο ως PDF στο e-mail των Μαθημάτων (summercourses@koufafoundation.org). Σας παρακαλούμε να τονίσετε στους συντάκτες των συστατικών επιστολών ότι θα πρέπει να τις στείλουν ηλεκτρονικά.

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ατόμων που θα γράψουν τις συστατικές επιστολές στην Ηλεκτρονική Αίτησης Συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι που θα λάβουν υποτροφία εξαιρούνται από την πληρωμή των διδάκτρων. 

 

Βεβαίωση Συμμετοχής και Δίπλωμα Μαθημάτων

Το Ίδρυμα απονέμει Βεβαίωση Συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν συστηματικά τα μαθήματα (διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλή τράπεζα κ.λπ.).

Το Ίδρυμα απονέμει επίσης το Δίπλωμα των Μαθημάτων. Μόνο οι συμμετέχοντες που έχουν πτυχίο νομικής μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το Δίπλωμα. Για την απονομή του Διπλώματος απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων (διαλέξεις, σεμινάρια, στρογγυλή τράπεζα κ.λπ.) και η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις που θα γίνουν στα Αγγλικά, την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020 το απόγευμα. Η επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στην εξέταση για το Δίπλωμα βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος. Για πρακτικούς λόγους, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εξέταση δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ο Διευθυντής των Θερινών Μαθημάτων έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε επιλογή, συγκρίνοντας τα προσόντα των ενδιαφερόμενων αιτούντων.

Για αυτό τον σκοπό, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε στην ηλεκτρονική αίτησή σας το βιογραφικό σας μαζί με μία λίστα δημοσιεύσεων και να δηλώσετε στην Ηλεκτρονική Φόρμα Αίτησης τα ονόματα δύο ατόμων από τα οποία το Ίδρυμα θα μπορούσε να ζητήσει συστάσεις.
Παρακαλώ σημειώστε επίσης ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις επιβαρύνεται με ένα κόστος 20 ευρώ για διοικητικά έξοδα. Το δίπλωμα θα απονεμηθεί στους τυχόν επιτυχόντες κατά την Τελετή Λήξης των Θερινών Μαθημάτων του 2020.

Η εξέταση για το Δίπλωμα θα αφορά σε ζητήματα σχετικά με το θέμα των Μαθημάτων και σε ζητήματα γενικού δημοσίου διεθνούς δικαίου (και πολιτικής). Περισσότερες πληροφορίες για το Δίπλωμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα Θερινά Μαθήματα 2020 και για άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης στις ιστοσελίδες που αφορούν τα Θερινά Μαθήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: summercourses@koufafoundation.org