Κείμενα Εργασίας

Η σειρά «Κείμενα Εργασίας Ιδρύματος Κ. Κούφα» αφορά μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να περιληφθούν σε πιο ανεπτυγμένη μορφή σε επιστημονικά δημοσιεύματα.

Η σειρά εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο 2014 και μέχρι σήμερα περιλαμβάνει τις εξής επιστημονικές εργασίες ανά έτος:

2014

1/2014: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Ζητήματα του δικαίου χρήσης βίας στην Ουκρανία

2/2014: Φίλιππος Προέδρου

Ενεργειακές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας μετά την ουκρανική κρίση

3/2014: Βασίλης Γραμματίκας

Η προστασία των μειονοτήτων στην Ουκρανία και οι πολιτικές των αποσχίσεων