Φωτεινή Παζαρτζή

pazartzi_t

mailcv1

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στο ίδιο Πανεπιστήμιο (1983) και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Paris-II Panthéon Assas [DEA 1984, Doctorat d’Etat, 1992, άριστα με διάκριση). Διετέλεσε Visiting Fellow (Επισκέπτρια Εταίρος) στο Ερευνητικό Κέντρο Lauterpacht για το Διεθνές Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ (1998), Επισκέπτρια Καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια Μπορντό, Παρίσι-I, Παρίσι-II (Institut des Hautes Etudes Internationales), Διευθύντρια Σπουδών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στην Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (2003). Έχει επίσης διδάξει διεθνές δίκαιο στο κοινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Temple και του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2003) και έχει κάνει διαλέξεις σε διάφορα πανεπιστήμια και ινστιτούτα.

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Έκτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1999-2007), Μέλος (Αναπληρωματικό) της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Εφαρμογή και τη Διάδοση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου για την Ιθαγένεια, Μέλος του Δικαστηρίου Συνδιαλλαγής και Διαιτησίας του Οργανισμούς για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (2013- ).

Από το 2002 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Κλάδου της Ένωσης Διεθνούς Δικαίου (International Law Association). Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Γαλλικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου, της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν την επίλυση διαφορών, τους διεθνείς δικαστικούς θεσμούς και διαδικασίες, το διεθνές ποινικό δίκαιο.

Συγγραφέας πολυάριθμων άρθρων, οι βασικές μονογραφίες περιλαμβάνουν:

α) Les engagements en matière de règlement pacifique des différends entre Etats, Paris, L.G.D.J., 1992 (Paul Guggenheim Prize)
β) La succession d’Etats aux traités multilatéraux à la lumière des mutations territoriales récentes, Paris, Pedone, 2002
γ) La répression pénale des crimes internationaux, Paris, Pedone, 2007
δ) La jurisprudence de la Cour internationale de justice, Paris, Pedone, 2008 (with P.-M. Eisemann)
ε) Η δικαιοδοτική λειτουργία στο διεθνές δίκαιο, υπό έκδοση (στα ελληνικά)