Νικόλαος Ζάικος

Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Πτυχίο Νομικής (1989), Μεταπτυχιακό (1991) και Διδακτορικό στο Διεθνές Δίκαιο (1997), Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιμόρφωση: Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου (Χάγη, 1993), Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο (Γάνδη, 1990).

Επισκέπτης καθηγητής, Πανεπιστήμιο Tor Vergata, Ρώμη (2011). Ακαδημαϊκός Συντονιστής (Academic Coordinator) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Ευρωπαϊκά Επιστημονικά Προγράμματα  CLIOHnet 2 και CLIOH World (Erasmus European History Network Projects) (2006-2011) Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα, συνέδρια, διαλέξεις και μαθήματα σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και άλλα κράτη.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία και θεωρία του διεθνούς δικαίου, Δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων, Γενοκτονίες – Νομικά ζητήματα και ιστορική προοπτική, Διεθνής μετανάστευση, Διεθνές αθλητικό δίκαιο, Σύγχρονη κοινωνική ιστορία.

mailcv1