Επικοινωνία

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα
Για την Προώθηση του Διεθνούς Δικαίου
και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αριστοτέλους 2, 54623
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

www.koufafoundation.org

 

Το Ίδρυμα σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα γκρουπ επικοινωνίας για επιστήμονες που ενδιαφέρονται για το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρεμφερή αντικείμενα. Η λίστα που θα δημιουργηθεί θα χρησιμεύει όχι μόνος ως λίστα επικοινωνίας του Ιδρύματος (μέσα από την οποία θα μπορεί κανείς να λαμβάνει για παράδειγμα το newsletter του Ιδρύματος), αλλά και ως ένα διαδραστικό εργαλείο με σκοπό τη διευκόλυνση συλλογικών δραστηριοτήτων ή τη δημιουργία μία πλατφόρμας όπου θα μπορούν να προσεγγίζουν επιστήμονες με κοινά ενδιαφέροντα ο ένας τον άλλον. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.