Διδάσκοντες Καθηγητές και Πρόγραμμα

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 7α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης με θέμα Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο. Τα μαθήματα θα γίνουν με υβριδική μορφή (δυνατότητα παρακολούθησης εκ του σύνεγγυς στη Θεσσαλονίκη ή διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom) από την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 ως την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.

Ειδικότερα, τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο διεθνές δίκαιο και την ρυθμιστική επιρροή του τελευταίου στην εξέλιξη της κλιματικής διακυβέρνησης. Το σύνθετο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανατρέπει αρκετές σταθερές του διεθνούς δικαίου και επιβάλει καινοτόμες λύσεις. Τα πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής ως οικουμενικής απειλής, όπου η επιστημονική γνώση εξελίσσεται διαρκώς, οι θεσμικές ρυθμίσεις και η πολλαπλότητα των δρώντων που εμπλέκονται στην κλιματική διακυβέρνηση δημιουργούν προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο και έχουν οδηγήσει σε γενναίες και ρηξικέλευθες κανονιστικές εξελίξεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι αρχές της προσαρμογής, του μετριασμού και της μη υπαναχώρησης των δεσμεύσεων, η κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη, η εμπορία εκπομπής ρύπων, καθώς και η έννοια των εθνικά καθοριζόμενων συνεισφορών και οι τρόποι ελέγχου της εφαρμογής τους. Τα θερινά μαθήματα επιδιώκουν να προσεγγίσουν το εξελισσόμενο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής ολιστικά, αλλά και να αναδείξουν την επιρροή της σε εξειδικευμένους κλάδους του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα θερινά μαθήματα θα εντρυφήσουν σε πληθώρα κρίσιμων πτυχών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Οι διαλέξεις που θα διεξαχθούν από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες στον εν λόγω τομέα θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς περιβαλλοντικού καθεστώτος και το ρόλο της επιστήμης· στα κύρια οικουμενικά ρυθμιστικά κείμενα, ιδίως τη Συμφωνία των Παρισίων του 2015· στους ειδικούς κανόνες ευθύνης, απώλειας και ζημιών· στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο δίκαιο της θάλασσας, στο περιβαλλοντικό δίκαιο (με έμφαση στη βιοποικιλότητα), το δίκαιο που αφορά στη μετανάστευση ή το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων· στις διάφορες μορφές δικαστικών διεκδικήσεων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις που αυτές παρουσιάζουν για τη διεθνή δικαιοσύνη· στη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις και στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Νότου στην κλιματική διακυβέρνηση. Επίσης, τα θέματα αυτά θα καλυφθούν και από πρακτική σκοπιά μέσω της εξέτασης των πλέον πρόσφατων εξελίξεων (συμπεριλαμβανομένης της 26ης διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα – COP26 που έλαβε χώρα στη Γλασκώβη) και της νομολογίας εθνικών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.

Η διευθύντρια σπουδών των 7ων Θερινών Μαθημάτων είναι η:

Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

 

Η λίστα των διδασκόντων καθηγητών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους:

Keynote – Opening Ceremony

Laurence Boisson de Chazournes (Professor, Faculty of Law, University of Geneva)

International law and climate change”

Keynote – Closing Ceremony

Lavanya Rajamani (Professor of International Environmental Law, Law Faculty, Oxford University)

“International cooperation for climate change mitigation and adaptation”

Lectures

Konstantinos Cartalis (Professor, Department of Environmental Physics, National and Kapodistrian University of Athens)

“What is climate change and how it translates into law? – science meets international lawyers”

Ioli Christopoulou (Policy Director at The Green Tank)

“Climate Change and biodiversity”

Emmanuella Doussis (Professor of International Institutions, National and Kapodistrian University of Athens, UNESCO Chair on Climate Diplomacy)

“The International climate change regime: from Rio to Paris and beyond”

Maria Gavouneli (Professor, Faculty of Law, National and Kapodistrian University of Athens | President of the National Committee on Human Rights)

“Climate Change and international migration”

Marc Gehring (Jean Monnet Chair in Sustainable Development Law, University of Cambridge and Director of Studies at Hughes Hall, Cambridge)

“Integrating climate change to trade and investment law”

Ioanna Hadjiyianni (Lecturer in Law at the University of Cyprus)

“The extraterritorial reach of EU Climate Law”

Alexandra Harrington (Assistant Professor and Director of the Centre for Emerging Law and Global Governance, University of Albany School of Law | Research Director, Centre for International Sustainable Development Law (CISDL))

“Legal and governance responses to loss and damage”

Sandrine Maljean-Dubois (Researcher at the CNRS, France | Faculty of Law and Political Sciences of Aix-Marseille University)

“Litigation aspects of Nationally Determined Contributions and Climate Change”

Nilufer Oral (Member of the UN International Law Commission and Co-chair of the Study Group on sea level rise in relation to international law | Law Faculty, Istanbul Bilgi University)

“Climate change and sea level rise: the activities of the ILC”

Christina Voigt (Professor, Department of Public and International Law, University of Oslo | Co-Chair of the Paris Agreement´s Compliance and Implementation Committee | Chair, Climate Change Specialist Group of the IUCN World Commission on Environmental Law)

“Operationalizing the Paris Agreement Implementation and Compliance Committee”

Seminars

Marie-Claire Cordonier Segger (Leverhulme Trust Visiting Professor, University of Cambridge | Professor, School of Environment, Enterprise & Development (SEED), University of Waterloo)

“Climate Change and International Human Rights Law”

Ilias Plakokefalos (Research Fellow at the Athens PIL, National and Kapodistrian University of Athens)

“Climate Change and International Responsibility”

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ.