Διδάσκοντες Καθηγητές και Πρόγραμμα

“Κοινωνικά Δικαιώματα στο Διεθνές Δίκαιο: Από τη Θεωρία στην Πράξη”

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 6α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης. Τα φετινά Θερινά Μαθήματα του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα θα επικεντρωθούν στα κοινωνικά δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο και θα λάβουν χώρα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 23 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αδιαίρετα και αλληλένδετα, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα έχουν τύχει μικρότερης προσοχής και ανάλυσης σε σχέση με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, λόγω της κρατούσας για δεκαετίες αντίληψης ότι είναι μη αγώγιμα και με διακηρυκτικό κατά βάση χαρακτήρα. Τα Θερινά Μαθήματα του 2021 θα προσεγγίσουν κριτικά την παραπάνω θέση και θα φωτίσουν πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταδεικνύουν το ανανεωμένο ενδιαφέρον και την έντονη απήχηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Καλοκαιρινά μαθήματα θα επικεντρωθούν σε μία σειρά κρίσιμων πτυχών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγνωσμένου κύρους καθηγητές και ειδικοί στα κοινωνικά δικαιώματα θα παρουσιάσουν, ανάμεσα σε άλλες θεματικές, την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα βασικά οικουμενικά και περιφερειακά κείμενα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της αγωγιμότητας, εκτελεστότητας και των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών για την προστασία τους, τις σχετικές υποχρεώσεις μη κρατικών δρώντων κ.λπ. Ειδική αναφορά θα γίνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Τα Θερινά Μαθήματα θα περιλαμβάνουν εκτός από διαλέξεις, πρακτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και διαδραστικές ασκήσεις.

Οι διευθυντές σπουδών των 6ων Θερινών Μαθημάτων είναι:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

Η λίστα των διδασκόντων καθηγητών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους:

Keynote

Manfred Nowak (Professor, University of Vienna; Secretary-General, Global Campus of Human Rights, Venice; Founder, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights; Independent Expert leading the UN Global Study on Children Deprived of Liberty)

Contemporary Perspectives on Social Rights”

Lectures

Zdzislaw Kedzia (Professor, Adam-Mickiewicz-University of Poznań; former member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

“The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

Flavia Piovesan (Vice-President, I-ACmHR; Professor of Constitutional Law and Human Rights, Catholic University of São Paulo)

“The protection of social rights in the Inter-American Human Rights System” 

Fons Coomans (Professor and UNESCO Chair in Human Rights and Peace, Department of International and European Law, Faculty of Law, Maastricht University; Director of the Maastricht Centre for Human Rights)

“The International Protection of the Right to Education as a Human Right”

Ursula Kriebaum (Professor of Public International Law, University of Vienna)

“International Investment Law and Social Rights”

Christina Binder (Professor, Bundeswehr University Munich)

“Social Rights as Human Rights”

Karin Lukas (President of the European Committee of Social Rights; Senior Legal Researcher, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights)

“The European Social Charter”

Ralph Wilde (Associate Professor, University College London)

“The Extraterritorial Reach of Social Rights” 

Aristoteles Constantinides (Associate Professor, University of Cyprus)

“Social Rights of Minorities”

Amaya Úbeda de Torres (Senior Lawyer at the Department of the European Social Charter of the Council of Europe; Adjunct Professor, School of Global and Public Affairs, IE University)

“Social Rights in Europe”

Roundtable

Christina Binder, Karin Lukas, Amaya Úbeda de Torres, Zdzislaw Kedzia

“Challenges and the Future of Social Rights”  

Seminars

Solon Solomon (Lecturer in the Division of Public and International Law, Brunel University London)

“Social Rights in Armed Conflict”

Anna-Maria Konsta (Assistant Professor (elected), Aristotle University of Thessaloniki; National Co-ordinator, Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux)         

“The Social Rights of Refugees in European Law”

Vassilis Pergantis (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki)

“Provisional Measures for the Protection of Social Rights in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Committee of Social Rights” 

Stamatia (Tina) Stavrinaki (Member of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

“The Right to Health and Racial Discrimination during the Covid-19 Pandemic”

The co-directors of the 6th Thessaloniki Summer Courses are:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Για το φυλλάδιο πατήστε εδώ και εδώ.

Subscribe to our Newsletter or Like us on Facebook to receive updates on the 2021 Thessaloniki Summer Course & the Foundation’s other activities. If you encounter difficulties when opening summer course webpages, please contact us on: summercourses@koufafoundation.org