Γυναίκες, Φύλο και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – 8α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα ανακοινώνει τα 8α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης με θέμα «Γυναίκες, Φύλο και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 ως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στη Θεσσαλονίκη.

Το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΔΑΔ) έχει σημειώσει σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της νομικής αναγνώρισης της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπό την επίδραση του φεμινιστικού κινήματος καθώς και των ποικίλων φεμινιστικών θεωριών, θεωριών του φύλου και queer θεωριών, που αμφισβητούν διαρκώς την επικρατούσα εννοιολόγηση του ΔΔΑΔ, τα δικαιώματα των γυναικών κατοχυρώθηκαν και ενσωματώθηκαν τόσο στο ΔΔΑΔ όσο και στην πράξη, ενώ εδραιώθηκαν και στη νομολογία των διεθνών δικαστηρίων και των οιονεί δικαστικών οργάνων. Η έννοια του φύλου (ανα)διαμορφώνει αδιαλείπτως το ΔΔΑΔ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη χρόνια εμπεδωμένη δυαδική αντίληψη. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα ευρύτατο χάσμα μεταξύ του δικαίου και των βιωματικών εμπειριών δισεκατομμυρίων γυναικών, ατόμων που δεν ακολουθούν τις κοινωνικές νόρμες του φύλου και άλλων καταπιεσμένων πληθυσμών σε όλο τον κόσμο. Τεράστιες προκλήσεις συνεχίζουν να τίθενται όχι μόνο στην αποτελεσματική εφαρμογή των νομικών επιταγών, αλλά κυρίως στην άρση των στερεοτύπων των φύλων, ιδίως σε μέρη όπου κυριαρχούν οι παραδοσιακές θρησκευτικές και πολιτισμικές αξίες. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται από τις διαρκείς αντιδράσεις που εγείρονται κατά του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, των σεξουαλικών και άλλων μειονοτήτων καθώς και της έμφυλης δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα θερινά μαθήματα με θέμα “Γυναίκες, Φύλο και Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων” αποσκοπούν στην αποτίμηση της θεωρίας και της πράξης στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών ως ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και των διάφορων τρόπων με τους οποίους η έννοια του φύλου αλληλεπιδρά με το ΔΔΑΔ. Σε αυτή την κατεύθυνση, ορισμένοι από τους πιο διακεκριμένους μελετητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φεμινιστές νομικούς θα παραδώσουν διαλέξεις και σεμινάρια σχετικά με τις θεωρίες του φύλου και τις φεμινιστικές νομικές θεωρίες, το δίκαιο, την πρακτική και τις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με την ισότητα και την απαγόρευση διακρίσεων, την έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας και της εμπορίας ανθρώπων, ως παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το φύλο, τη σωματική αυτονομία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το φύλο, τη θρησκεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών και την κατάσταση των μεταναστών οικιακών εργαζομένων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο ΔΔΑΔ καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και οικογενειών.

Η διευθύντρια και ο διευθυντής σπουδών των 8ων Θερινών Μαθημάτων είναι οι:

Λίνα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των διδασκόντων, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, το κόστος παρακολούθησης και τις υποτροφίες, πατήστε εδώ.

Για την αφίσα και το φυλλάδιο των μαθημάτων, πατήστε εδώ και εδώ.