Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο – 7α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα ανακοινώνει τα 7α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Διεθνές Δίκαιο». Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα από τις 28 Ιουνίου ως τις 7 Ιουλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Τα φετινά Θερινά Μαθήματα θα επικεντρωθούν στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο διεθνές δίκαιο και την ρυθμιστική επιρροή του τελευταίου στην εξέλιξη της κλιματικής διακυβέρνησης. Το σύνθετο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανατρέπει αρκετές σταθερές του διεθνούς δικαίου και επιβάλει καινοτόμες λύσεις. Τα πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής ως οικουμενικής απειλής, όπου η επιστημονική γνώση εξελίσσεται διαρκώς, οι θεσμικές ρυθμίσεις και η πολλαπλότητα των δρώντων που εμπλέκονται στην κλιματική διακυβέρνηση δημιουργούν προκλήσεις για το διεθνές δίκαιο και έχουν οδηγήσει σε γενναίες και ρηξικέλευθες κανονιστικές εξελίξεις. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι αρχές της προσαρμογής, του μετριασμού και της μη υπαναχώρησης των δεσμεύσεων, η κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη, η εμπορία εκπομπής ρύπων, καθώς και η έννοια των εθνικά καθοριζόμενων συνεισφορών και οι τρόποι ελέγχου της εφαρμογής τους. Τα Θερινά Μαθήματα επιδιώκουν να προσεγγίσουν το εξελισσόμενο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής ολιστικά, αλλά και να αναδείξουν την επιρροή της σε εξειδικευμένους κλάδους του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Θερινά Μαθήματα θα εντρυφήσουν σε πληθώρα κρίσιμων πτυχών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Οι διαλέξεις που θα διεξαχθούν από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες στον εν λόγω τομέα θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην ιστορική εξέλιξη του διεθνούς περιβαλλοντικού καθεστώτος και το ρόλο της επιστήμης· στα κύρια οικουμενικά ρυθμιστικά κείμενα, ιδίως τη Συμφωνία των Παρισίων του 2015· στους ειδικούς κανόνες ευθύνης, απώλειας και ζημιών· στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στο δίκαιο της θάλασσας, στο περιβαλλοντικό δίκαιο (με έμφαση στη βιοποικιλότητα), το δίκαιο που αφορά στη μετανάστευση ή το δίκαιο των ενόπλων συρράξεων· στις διάφορες μορφές δικαστικών διεκδικήσεων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις που αυτές παρουσιάζουν για τη διεθνή δικαιοσύνη· στη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις και στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Νότου στην κλιματική διακυβέρνηση. Επίσης, τα θέματα αυτά θα καλυφθούν και από πρακτική σκοπιά μέσω της εξέτασης των πλέον πρόσφατων εξελίξεων (συμπεριλαμβανομένης της 26ης διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα – COP26 που έλαβε χώρα στη Γλασκώβη) και της νομολογίας εθνικών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων.

Η διευθύντρια σπουδών των 7ων Θερινών Μαθημάτων είναι η

Καθηγήτρια Εμμανουέλα Δούση, κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των διδασκόντων, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, το κόστος παρακολούθησης και τις υποτροφίες, πατήστε εδώ.

Για την αφίσα και το φυλλάδιο των μαθημάτων, πατήστε εδώ και εδώ.