Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης 2018: “Human Rights Protection and Regional Integration: Can the European Union be an Example?”

αφίσαThe Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and the Protection of Human Rights is pleased to announce the 4th Session of the Thessaloniki Summer Courses to take place from June 27 to July 7, 2018. The title of this year’s session is “Human Rights Protection and Regional Integration: Can the European Union be an Example?”

It is our intention to offer an intensive 10-days course, where various aspects of human rights protection at the regional level –with a special focus on Europe– will be covered. These include the protection of human rights in the European Union, the system of human rights protection of the Council of Europe, the ways specific human rights and freedoms protection in Europe (such as freedom of religion, or the rights of persons belonging to ethnic minorities, etc) are protected in Europe and whether these ways could be “exported” in other parts of the world, as well as the compliance of European Union’s external action with human rights.

***The inscription period for the 4th session of Thessaloniki Summer Courses of the Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International and Human Rights Law is now open!***

Please consult the webpage for the application deadlines and fees. Take advantage of the early-bird offer!
For further information please contact us at summercourses@koufafoundation.org

Find the programme here.

erasmus+

Τα Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης 2018 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet Project “Discourses on European Union and Human Rights” που υλοποιεί το Ίδρυμα.