Η ευθύνη της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

Το διήμερο Συνέδριο “Η ευθύνη της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές” διεξήχθη στο Αμφιθέατρο Ι, Κτίριο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 5-6 Νοεμβρίου 2021.

Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές

Το Συνέδριο στόχευε, με αφορμή την ολοένα και πιο ενεργή παρουσία της ΕΕ στις διεθνείς σχέσεις, στην ενδελεχή εξέταση του ζητήματος της ευθύνης της ΕΕ για διεθνώς άδικες πράξεις με έμφαση (1) στους κανόνες του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν την Ένωση, (2) στις προϋποθέσεις για την έγερση της ευθύνης της ΕΕ, με έμφαση στο ζήτημα του διαχωρισμού ή διαμοιρασμού της ευθύνης μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών, και (3) στους μηχανισμούς μέσω των οποίων μπορεί να εγερθεί η ευθύνη και να αξιωθούν μέτρα θεραπείας. Το συνέδριο κάλυψε διάφορους τομείς, από το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς επενδύσεις ως το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την ενωσιακή πολιτική της διεθνούς ανάπτυξης και από την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων ως την ευθύνη της Ένωσης για αποστολές/επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ. Στο συνέδριο συμμετέχουν καθηγητές και νομικοί της πράξης που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες πτυχές.

Το Συνέδριο διεξήχθη στις 5-6 Νοεμβρίου 2021, σε υβριδική μορφή, με συμμετοχή εισηγητών και κοινού εκ του σύνεγγυς και παράλληλα συμμετοχή διαδικτυακά, μέσω Zoom. Η επιστημονική αυτή συνάντηση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κ. Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “EU Responsibility in the International System [EURIS]” που έχει αναλάβει το Ίδρυμα με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Β. Περγαντή, και τέθηκε υπό την αιγίδα της Νομικής Σχολής και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο δείτε εδώ.

Αφίσα και Πρόγραμμα του Συνεδρίου.