Λοιπά

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2021

Αποτελέσματα «Προκήρυξη παροχής οικονομικής ενίσχυσης για πολυσχιδή δράση στους τομείς του δημοσίου διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της δράσης Erasmus +/Jean Monnet Projects».

Για την κατηγορία υποψηφίων διδακτόρων

1.Αλίκη Σεμερτζή (επιτυχούσα)

2.Δημήτριος Κούρτης (πρώτος επιλαχών)

3.Στέφανος Κατσούλης

Για την κατηγορία μεταπτυχιακών σπουδαστών

1.Χρήστος Ζώης (επιτυχών)

2.Ελένη Εξάρχου (πρώτη επιλαχούσα)

3.Χρυσούλα Γκανά

 

Ορίζεται διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο [email protected]