Παραμείνετε συντονισμένοι!

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι ο ιστοτόπος του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αρχίσει να λειτουργεί.

Το Ίδρυμα σκοπεύει να ενεργοποιήσει το δημιουργικό δυναμικό στους τομείς του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα. Η ιστοσελίδα μας ανοίγει ένα διαδραστικό πλαίσιο επικοινωνίας και ενημέρωσης πάνω σε θέματα διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί τη ψηφιακή ταυτότητα του Ιδρύματος και των δράσεών του. Παραμείνετε συντονισμένοι!