“Κοινωνικά Δικαιώματα στο Διεθνές Δίκαιο: Από τη Θεωρία στην Πράξη”

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 6α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης. Τα φετινά Θερινά Μαθήματα του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα θα επικεντρωθούν στα κοινωνικά δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο και θα λάβουν χώρα από τις 24 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου 2020 στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αδιαίρετα και αλληλένδετα, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα έχουν τύχει μικρότερης προσοχής και ανάλυσης σε σχέση με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, λόγω της κρατούσας για δεκαετίες αντίληψης ότι είναι μη αγώγιμα και με διακηρυκτικό κατά βάση χαρακτήρα. Τα Θερινά Μαθήματα του 2020 θα προσεγγίσουν κριτικά την παραπάνω θέση και θα φωτίσουν πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταδεικνύουν το ανανεωμένο ενδιαφέρον και την έντονη απήχηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Καλοκαιρινά μαθήματα θα επικεντρωθούν σε μία σειρά κρίσιμων πτυχών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγνωσμένου κύρους καθηγητές και ειδικοί στα κοινωνικά δικαιώματα θα παρουσιάσουν, ανάμεσα σε άλλες θεματικές, την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα βασικά οικουμενικά και περιφερειακά κείμενα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της αγωγιμότητας, εκτελεστότητας και των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών για την προστασία τους, τις σχετικές υποχρεώσεις μη κρατικών δρώντων κ.λπ. Ειδική αναφορά θα γίνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Τα Θερινά Μαθήματα θα περιλαμβάνουν εκτός από διαλέξεις, πρακτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και διαδραστικές ασκήσεις.

Η λίστα των διδασκόντων καθηγητών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους: [*]

Manfred Nowak (Professor, University of Vienna; Secretary-General, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC), Venice; Founder, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and Independent Expert leading the UN Global Study on Children Deprived of Liberty)

Keynote: Contemporary Perspectives on Social Rights”

Zdzislaw Kedzia (Professor, Adam-Mickiewicz-University of Poznań and member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

“The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

Petros Stangos (Professor, Aristotle University of Thessaloniki and member of the European Committee of Social Rights)

Roundtable: “European Perspectives on Social Rights” 

Fons Coomans (Professor and UNESCO Chair in Human Rights and Peace, Department of International and European Law, Faculty of Law, Maastricht University; Director of the Maastricht Centre for Human Rights) [TBC]

“The International Protection of the Right to Education as a Human Right”

Christina Deliyianni-Dimitrakou (Professor, Aristotle University of Thessaloniki; Director of the Center for International and European Economic Law; Jean Monnet Chair on “EU Social Rights Protection and Comparative Legal Cultures”)

“The Concept of Multiple Discrimination in Contemporary Human Rights Protection” 

Christina Binder (Professor, Bundeswehr University Munich)

“Social Rights as Human Rights”

Eric de Brabandere (Professor of International Dispute Settlement Law, Leiden University; Director of the Grotius Center for International Legal Studies)

“Investment and Social Rights”

Karin Lukas (Vice-President of the European Committee of Social Rights; Senior Legal Researcher, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights)

“The European Social Charter”

Ralph Wilde (Associate Professor, University College London)

“The Extraterritorial Reach of Social Rights” 

Aristoteles Constantinides (Associate Professor, University of Cyprus)

“Social Rights of Minorities”

Amaya Úbeda de Torres (Senior Lawyer at the Department of the European Social Charter of the Council of Europe, Adjunct Professor, School of Global and Public Affairs, IE University)

“Social Rights in Europe” 

Solon Solomon (Lecturer in Public and International Law, Brunel University London)

Seminar: “Social Rights in Armed Conflict”

Vassilis Pergantis (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki)

Seminar: “Provisional Measures for the Protection of Social Rights in International Fora”

Anna-Maria Konsta (Lecturer, Aristotle University of Thessaloniki; National Co-ordinator, Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux)

Seminar: “The Social Rights of Refugees in European Law”

The co-directors of the 6th Thessaloniki Summer Courses are:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

[*] Please be advised that these are provisional/working titles.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Subscribe to our Newsletter or Like us on Facebook to receive updates on the 2020 Thessaloniki Summer Course & the Foundation’s other activities. If you encounter difficulties when opening summer course webpages, please contact us on: summercourses@koufafoundation.org