Μαθήματα 2021

poster_koufa_2021Έκτα Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα από τις 23 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2021 με τίτλο:

“Κοινωνικά Δικαιώματα στο Διεθνές Δίκαιο: Από τη Θεωρία στην Πράξη”

 

 

Πρόθεσή μας ήταν να προσφέρουμε ένα εντατικό 10ήμερο πρόγραμμα μαθημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου καλύφθηκε πληθώρα κρίσιμων πτυχών των κοινωνικών δικαιωμάτων στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Συγκεκριμένα, επικεντρωθήκαμε στην ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στα βασικά οικουμενικά και περιφερειακά κείμενα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, στα αμφιλεγόμενα ζητήματα της αγωγιμότητας, εκτελεστότητας και των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών για το σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στις σχετικές υποχρεώσεις μη κρατικών δρώντων να προασπίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο των επενδύσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Τα θέματα αυτά καλύφθηκαν από πρακτική άποψη εξετάζοντας την πιο πρόσφατη πρακτική και νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, της Επιτροπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων περιφερειακών δικαστηρίων και οργάνων.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στα αγγλικά.

Η λίστα των διδασκόντων καθηγητών των Θερινών Μαθημάτων 2021 περιελάμβανε τους:

Manfred Nowak (keynote speech) (Professor, University of Vienna; Secretary-General, Global Campus of Human Rights, Venice; Founder, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights; Independent Expert leading the UN Global Study on Children Deprived of Liberty)

Contemporary Perspectives on Social Rights”

 Zdzislaw Kedzia (Professor, Adam-Mickiewicz-University of Poznań; former member of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights)

“The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” 

Flavia Piovesan (Vice-President, I-ACmHR; Professor of Constitutional Law and Human Rights, Catholic University of São Paulo)

“The protection of social rights in the Inter-American Human Rights System” 

Fons Coomans (Professor and UNESCO Chair in Human Rights and Peace, Department of International and European Law, Faculty of Law, Maastricht University; Director of the Maastricht Centre for Human Rights)

“The International Protection of the Right to Education as a Human Right”

Ursula Kriebaum (Professor of Public International Law, University of Vienna)

“International Investment Law and Social Rights”

Christina Binder (Professor, Bundeswehr University Munich)

“Social Rights as Human Rights”

Karin Lukas (President of the European Committee of Social Rights; Senior Legal Researcher, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights)

“The European Social Charter”

Ralph Wilde (Associate Professor, University College London)

“The Extraterritorial Reach of Social Rights” 

Aristoteles Constantinides (Associate Professor, University of Cyprus)

“Social Rights of Minorities”

Amaya Úbeda de Torres (Senior Lawyer at the Department of the European Social Charter of the Council of Europe; Adjunct Professor, School of Global and Public Affairs, IE University)

“Social Rights in Europe”

Solon Solomon (Lecturer in the Division of Public and International Law, Brunel University London)

“Social Rights in Armed Conflict”

Anna-Maria Konsta (Assistant Professor (elected), Aristotle University of Thessaloniki; National Co-ordinator, Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux)         

“The Social Rights of Refugees in European Law”

Vassilis Pergantis (Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki)

“Provisional Measures for the Protection of Social Rights in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights and the European Committee of Social Rights” 

Stamatia (Tina) Stavrinaki (Member of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination)

“The Right to Health and Racial Discrimination during the Covid-19 Pandemic”

 

Για το φυλλάδιο πατήστε εδώ. 

Για την αφίσα πατήστε εδώ.