“Κοινωνικά Δικαιώματα στο Διεθνές Δίκαιο: Από τη Θεωρία στην Πράξη”

Tο Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει τα 6α Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης. Τα φετινά Θερινά Μαθήματα του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα θα επικεντρωθούν στα κοινωνικά δικαιώματα στο διεθνές δίκαιο και θα λάβουν χώρα αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τις 23 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη.

Παρότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται αδιαίρετα και αλληλένδετα, τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα έχουν τύχει μικρότερης προσοχής και ανάλυσης σε σχέση με τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, λόγω της κρατούσας για δεκαετίες αντίληψης ότι είναι μη αγώγιμα και με διακηρυκτικό κατά βάση χαρακτήρα. Τα Θερινά Μαθήματα του 2021 θα προσεγγίσουν κριτικά την παραπάνω θέση και θα φωτίσουν πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων που καταδεικνύουν το ανανεωμένο ενδιαφέρον και την έντονη απήχηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Καλοκαιρινά μαθήματα θα επικεντρωθούν σε μία σειρά κρίσιμων πτυχών των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εγνωσμένου κύρους καθηγητές και ειδικοί στα κοινωνικά δικαιώματα θα παρουσιάσουν, ανάμεσα σε άλλες θεματικές, την ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα βασικά οικουμενικά και περιφερειακά κείμενα προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου που προβλέπονται, τα αμφιλεγόμενα ζητήματα της αγωγιμότητας, εκτελεστότητας και των εξωεδαφικών υποχρεώσεων των κρατών για την προστασία τους, τις σχετικές υποχρεώσεις μη κρατικών δρώντων κ.λπ. Ειδική αναφορά θα γίνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση ή στην υγεία. Τα Θερινά Μαθήματα θα περιλαμβάνουν εκτός από διαλέξεις, πρακτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων φοιτητών και διαδραστικές ασκήσεις.

Το Ίδρυμα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να διατηρηθεί η λίστα των διδασκόντων που είχε ανακοινωθεί το 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα των διδασκόντων, πατήστε εδώ.

Οι διευθυντές σπουδών των 6ων Θερινών Μαθημάτων είναι:

Asst. Prof. Dr. Aristoteles Constantinides and Prof. Dr. Christina Binder.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης, κόστος παρακολούθησης και υποτροφίες, πατήστε εδώ.

Subscribe to our Newsletter or Like us on Facebook to receive updates on the 2021 Thessaloniki Summer Course & the Foundation’s other activities. If you encounter difficulties when opening summer course webpages, please contact us on: [email protected]