Κείμενα Εργασίας Ιδρύματος Κούφα

Το Ίδρυμα με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει τη σειρά «Κειμένων Εργασίας» (Working Papers) που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η σειρά των Κειμένων Εργασίας επιχειρεί να προσφέρει ένα επιστημονικό βήμα και να ενθαρρύνει τον ακαδημαϊκό διάλογο. Η απόφαση αυτή εκπορεύεται από την ανάγκη να προστεθεί στην ελληνική ερευνητική κοινότητα μία πλατφόρμα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, όπου θα είναι δυνατή η άμεση φιλοξενία αξιόλογων επιστημονικών κειμένων που βρίσκονται σε φάση τελικής διαμόρφωσης, αλλά και να αποκτήσει το Ίδρυμά μας ακόμα μεγαλύτερη αναγνώριση.