Ιστολόγιο

Πρόσκληση για συμβολή άρθρων

Αγαπάτε το διεθνές δίκαιο ή/και τα ανθρώπινα δικαιώματα; Έχετε εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς του διεθνούς δικαίου; Εδώ είναι ο τόπος για να εκφράσετε τις απόψεις σας.

Αναζητούμε νέους επιστήμονες, επαγγελματίες του χώρου, ή μεταπτυχιακούς φοιτητές ώστε να συμβάλουν στο ιστολόγιο της ιστοσελίδας μας.

Το Ίδρυμα Καλλιόπη Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιθυμεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών όπου η έκφραση επιστημονικών απόψεων σχετικά με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι δυνατή.

Δεχόμαστε ποικιλία προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων νομικών, πολιτικών, θεσμικών και οικονομικών αναλύσεων. Ειδικότερα αναζητούνται συμβολές οι οποίες θα εισφέρουν είτε μια δογματική, είτε μια πρακτική προοπτική σε ζητήματα αιχμής της διεθνούς ατζέντας.

Οι συμβολές μπορούν να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ή και στις δύο γλώσσες.

Για τις εναρκτήριες συμβολές στο ιστολόγιο της ιστοσελίδας ενδιαφερόμαστε για τους παρακάτω τομείς του δικαίου:

  1. Θέματα Γενικού Διεθνούς Δικαίου

  2. Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

  3. Επίκαιρα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος

  4. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν και η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική, προτεραιότητα θα δοθεί σε συμβολές που εμπίπτουν σε μια από αυτές τις ευρείες κατηγορίες.

Οδηγίες Υποβολής

Παρακαλώ υποβάλλετε το άρθρο σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@koufafoundation.org

Όλες οι συνεισφορές θα εξετασθούν εγκαίρως από τους συντάκτες του ιστολογίου του Ιδρύματος και θα ενημερωθούν όσοι τις έχουν υποβάλλει για την επιλογή μέσω email.

– Προθεσμία υποβολής: 15 Ιουνίου 2017

– Μέγεθος Συμβολής: μέχρι και 2000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, οι οποίες όμως δεν ενθαρρύνονται.  

– Μόνο πρωτότυπες συμβολές οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού θα ληφθούν υπόψη.

– Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας contact@koufafoundation.org