Θερινά μαθήματα 2018

αφίσα

Τα Τέταρτα Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 27 Ιουνίου ως τις 7 Ιουλίου 2018 και επικεντρώθηκαν σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ο τίτλος ήταν: “Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιφερειακή Ολοκλήρωση: Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παράδειγμα;”

Περιγραφή μαθημάτων και λίστα διδασκόντων (μόνο στα αγγλικά):

It was our intention to offer an intensive 10-days course, where various aspects of human rights protection at the regional level –with a special focus on Europe– were covered. These included the protection of human rights in the European Union, the system of human rights protection of the Council of Europe, the ways specific human rights and freedoms protection in Europe (such as freedom of religion, or the rights of persons belonging to ethnic minorities, etc) are protected in Europe and whether these ways could be “exported” in other parts of the world, as well as the compliance of European Union’s external action with human rights.

2018 Summer School Faculty:

Christos Rozakis, Emeritus Professor  of International Law, University of Athens, President of the Administrative Tribunal of the Council of Europe, Vice-President of the European Court of Human Rights [keynote speech]

“The European Convention on Human Rights as a Model for the E.U. Charter of Fundamental Rights”

Karina, Banfi, Member of the Chamber of Deputies, Argentina, Vice-President, Committee on Freedom of Expression, Consultant, Offie of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)

“Human Rights in the Americas. The Inter-American System of Human Rights. Transparency and the right to information”

Dimitrios DoukasReader in European Union Law, University of Manchester

“Freedom of expression in Europe”  

Iosif Ktenidis, Associate professor of European Union Law, Aristotle University of Thessaloniki

“Human rights and EU external relations”

Paul Mahoney, former Judge, European Court of Human Rights, former President, European Union Civil Service Tribunal

A.”The universality of human rights and local democracy – the European experience”

B.”The changing face of the European Court of Human Rights: A broad-brush picture tracing the trajectory of the Strasbourg Court from the 1960s until today”

Anna MarcoulliJudge,  General Court of the European Union

“The protection of fundamental economic rights in times of financial crisis”

Luis Jimena Quesada, Professor of Constitutional Law, University of  Valencia, Secretary-General, International Institute of Human Rights-René Cassin Foundation

“The protection of social rights in Europe”

Yannis Papageorgiou, Assistant Professor, Faculty of Economic and Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

“The impact of BREXIT on citizens’rights”

Eleanor Sharpston, Advocate General, Court of Justice of the European Union

“Freedom of religion at the workplace in the European Union”

Ioannis StefanidisProfessor of Diplomatic History, Aristotle University of Thessaloniki

“European precedents to the protection of human rights: From humanitarian intervention in the Levant to the League of Nations framework”

Haris Tagaras, Professor of European and Private International Law, Panteion University of Athens, and former Judge, European Union Civil Service Tribunal

A.”Protection of human rights in the European Union: From Stauder to the Charter and beyond”

B.”The added value (?) of the European Union Charter of Fundamental Rights”

Please find the leaflet here. 

Please find the timetable here.

For the map of the two venues, click here.