ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019

ΝΕΟ!

Το Ίδρυμα ανακοινώνει τα Πέμπτα Θερινά Μαθήματα Θεσσαλονίκης για το έτος 2019 με το γενικό τίτλο:

“Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Δίκαιο: Το Διεθνές Οικονομικό Σύστημα σε Κρίση” 

Τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στην ιστορική πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 26 Ιουνίου ως τις 6 Ιουλίου 2019.