Επερχόμενες Εκδηλώσεις

Το Ίδρυμα έχει προγραμματίσει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

2018 THESSALONIKI SUMMER COURSES: “HUMAN RIGHTS PROTECTION AND REGIONAL INTEGRATION: CAN THE EUROPEAN UNION BE AN EXAMPLE?”

The Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and the Protection of Human Rights is pleased to announce the 4th Session of the Thessaloniki Summer Courses to take place from June 27 to July 7, 2018. The title of this year’s session is “Human Rights Protection and Regional Integration: Can the European Union be an Example?” The program will be published soon so stay tuned!