Διδάσκοντες Καθηγητές και Πρόγραμμα

αφίσαThe Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and the Protection of Human Rights is pleased to announce the 4th Session of the Thessaloniki Summer Courses to take place from June 27 to July 7, 2018. The title of this year’s session is

“Human Rights Protection and Regional Integration: Can the European Union be an Example?” 

It is our intention to offer an intensive 10-days course, where various aspects of human rights protection at the regional level –with a special focus on Europe– will be covered. These include the protection of human rights in the European Union, the system of human rights protection of the Council of Europe, the ways specific human rights and freedoms protection in Europe (such as freedom of religion, or the rights of persons belonging to ethnic minorities, etc) are protected in Europe and whether these ways could be “exported” in other parts of the world, as well as the compliance of European Union’s external action with human rights.

Στους διδάσκοντες των Θερινών Μαθημάτων Θεσσαλονίκης 2017 περιλαμβάνονται οι Καθηγητές:

Χρήστος Ροζάκης, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης , τ. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. [keynote speaker]

“The European Convention on Human Rights as a model for the E.U. Charter of Rundamendal Rights”

Δημήτριος Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ

“Freedom of expression”  

Ιωσήφ Κτενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

“Human rights and EU external relations”

Άννα Μαρκουλλή, Δικαστής στο  Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“The protection of fundamental economic rights in times of financial crisis”

Γιάννης Παπαγεωργίου, Assistant Professor, Faculty of Economic and Political Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

“The impact of BREXIT on citizens’rights”

Ιωάννης Στεφανίδης, Καθηγητής Διπλωματικής Ιστορίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

“European precedents to the protection of human rights: From  humanitarian intervention in the Levant to the League of Nations framework”

Χάρης Ταγαράς, Καθηγητής Ευρωπαϊκού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην Δικαστής, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Protection of human rights in the European Union: From Stauder to the Charter and beyond”

“The added value (?) of the European Union Charter of Fundamental Rights”

Karina, Banfi, Member of the Chamber of Deputies, Argentina, Vice-President, Committee on Freedom of Expression, Consultant, Offie of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR)

“Human Rights in the Americas. The Inter-American System of Human Rights. Transparency and the right to information”

Paul Mahoney, πρώην Δικαστής, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τ. Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“The universality of human rights and local democracy – the European experience”

“The changing face of the European Court of Human Rights: A broad-brush picture tracing the trajectory of the Strasbourg Court from the 1960s until today”

Luis Jimena Quesada, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Γενικός Γραμματέας, Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Ίδρυμα René Cassin.

“The protection of social rights in Europe”

Eleanor Sharpston, Γενική Εισαγγελέας, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

“Freedom of religion and belief in the European Union”

Για το φυλλάδιο των μαθημάτων, δείτε εδώ.

Για το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, δείτε εδώ.

Για το χάρτη σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, δείτε εδώ.

 

Subscribe to our Newsletter or Like us on Facebook to receive updates on the 2018 Thessaloniki Summer Course & the Foundation’