Ημερίδα με θέμα «Θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: οι πυλώνες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης»

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στα πλαίσια του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on EU and Human Rights” οργανώνει ημερίδα με θέμα

«Θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: οι πυλώνες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης» 

την

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα 5:00 μμ

στο Συνεδριακό κέντρο Τράπεζας Πειραιώς, Κατούνη 12-14 (Λαδάδικα), 3ος όροφος

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας παρακαλώ πατήστε εδώ.

POSTER PL 3

 

2017 THESSALONIKI SUMMER COURSES

The Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International Law and the Protection of Human Rights is pleased to announce the Third Session of the Thessaloniki Summer Courses to take place from June 28 to 7 July 2017 in Thessaloniki, Greece #thirdthessalonikisummercourses. The title of this year’s session is “International Humanitarian Law: Current Developments and Challenges”.

Here is the idea:

Forty years after the adoption of the two Additional Protocols to the 1949 Geneva Conventions, the “Geneva system” is facing serious challenges in view of continuous developments in the field of the use of force and shifts in the conduct of conventional (inter-state) war. Such developments include the proliferation of non-state armed groups and other actors participating in armed conflict, new technologies and the use of novel means and methods of warfare (automated and autonomous weapons, drones etc), new domains of warfare such as cyber etc. All these give rise to questions as to how international humanitarian law can address these challenges and how it can achieve its aims and its protective function or whether new rules and instruments are needed.
The 2017 Thessaloniki Summer Course will offer an overview of the fundamental principles and rules of international humanitarian law and will focus on cutting edge issues, contemporary developments and challenges. Some of the questions to be discussed by the eminent faculty of the course include: is international humanitarian law binding on non-state armed groups and, if so, on what basis? How does international law deal with new weapons technology? How does the principle of distinction apply to cyberwarfare? How is international humanitarian law enforced in view of all these challenges? Where we are currently standing on the development and respect of international humanitarian law?

Final Call for Applications for the 2016 Thessaloniki Summer Course

Final Call for Applications for the 2016 Thessaloniki Summer Course

poster_final_2016The Second Thessaloniki Summer Course to be hosted by the Kalliopi Koufa Foundation for the Promotion of International and Human Rights Law in the historical city of Thessaloniki (Greece) from 27 June to 8 July 2016 will deal with the ever-increasing importance of International Environmental Law and is titled “International Environmental Governance: Contemporary Challenges and Prospects”. View here for more information regarding the 2016 Summer Course and the Faculty.

Please click here to apply.